Pågående planarbete

Diarienr
2017-05974
Projektnamn
Hedvig 7 m.m.
Beskrivning
Bostäder ca 165 lägenheter, LSS-boende, verksamhetslokaler
Stadsdel
Solhem
Stadsdelsnämnd
Spånga-Tensta
Planinnehåll
Byggherre
SSM Bygg och Fastigheter AB
http://ssmliving.se

Strategiska frågor
Kulturmiljö, trafikbuller, dagvatten, geoteknik, markföroreningar och mikroklimat
Planerad byggstart (År-kvartal)
2021-
Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Yasaman Ghanavi

Samråd och utställningar


Samråd 2019-10-01 - 2019-11-12
Samrådsmöte 2019-10-17 18:00 - 20:00
Kommentar: Samrådsmöte kommer att hållas i form av öppet hus i Spånga församlingshus, Värsta allé 1, Spånga

Visningslokaler:
Planförslaget visas i Fyrkanten i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4. Planförslaget visas även i Spånga bibliotek, Värsta allé 12.,
Lämna synpunkter

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad