Pågående planarbete

Diarienr
2017-06550
Projektnamn
del av fastigheten Årsta 1:1 (Årstafältet etapp 4)
Beskrivning
600 bostäder samt en förskolekapacitet på 16 avdelningar
Stadsdel
Enskedefältet,
Östberga
Stadsdelsnämnd
Enskede-Årsta-Vantör
Planinnehåll
Bostäder 600 st varav
  85 st hyresrätter
  515 st bostadsrätter
Byggherre
Strategiska frågor
Planerad byggstart (År-kvartal)
2021-4
Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Ola Grimell
Exploateringskontoret: Helena Lombrink

Planprocessen

Plan med standardförfarande
Klicka på något skede för att visa mer information.

 

För att kunna öppna dokumenten krävs programmet Acrobat Reader som är gratis att ladda hem.

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad