Pågående planarbete

Diarienr
2017-06795
Projektnamn
Siljan 5 och del av Årsta 1:1
Beskrivning
Planförslaget innebär att det på delar av skogssluttningen längs Tavelsjövägen byggs 4 bostadshus med totalt cirka 70-80 nya bostäder. Mellan husen planeras 2 garage med gårdar ovanpå. Tavelsjövägen breddas för en ny trottoar och kantstensparkering.
Stadsdel
Årsta
Stadsdelsnämnd
Enskede-Årsta-Vantör
Planinnehåll
Bostäder 70 st varav
  70 st bostadsrätter
Byggherre
Besqab AB
http://www.besqab.se

Strategiska frågor
Planerad byggstart (År-kvartal)
-
Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Lina Fihlen
Exploateringskontoret: Chris Goodall

Samråd och utställningar


Samråd 2019-02-12 - 2019-03-26
Samrådsmöte 2019-03-06 17:30 - 19:30
Kommentar: Samrådsmöte kommer att hållas onsdagen den 6 mars, kl. 17.30-19.30 i Årsta Folkets hus, Årsta torg.

Visningslokaler:
Stadsbyggnadskontoret i FYRKANTEN i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4. Planförslaget visas även på Årsta bibliotek, Årsta torg 5.,
Lämna synpunkter

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad