Pågående planarbete

Diarienr
2017-06795
Projektnamn
Siljan 5 och del av Årsta 1:1
Beskrivning
Planförslaget innebär att det på delar av skogssluttningen längs Tavelsjövägen byggs 4 bostadshus med totalt cirka 70-80 nya bostäder. Mellan husen planeras 2 garage med gårdar ovanpå. Tavelsjövägen breddas för en ny trottoar och kantstensparkering.
Stadsdel
Årsta
Stadsdelsnämnd
Enskede-Årsta-Vantör
Planinnehåll
Bostäder 70 st varav
  70 st bostadsrätter
Byggherre
Besqab AB
http://www.besqab.se

Strategiska frågor
Planerad byggstart (År-kvartal)
-
Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Lina Fihlen
Exploateringskontoret: Chris Goodall

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad