Pågående planarbete

Diarienr
2017-09225
Projektnamn
Björnmossevägen, del av Kälvesta 1:3 m.fl.
Beskrivning
Förslag till 385 nya bostäder utmed Björnmossevägen, radhus, hyresrätter och bostadsrätter. Björnmossevägen flyttas österut för att möjliggöra ny bebyggelse på vägens västra sida.
Stadsdel
Kälvesta
Stadsdelsnämnd
Hässelby-Vällingby
Planinnehåll
Bostäder 385 st varav
  217 st hyresrätter
  140 st bostadsrätter
  28 st ospecificerat boende
Butiker 60 kvm
Byggherre
Svenska Bostäder AB
http://www.svenskabostader.se

Strategiska frågor
Natur- och rekreationsvärden. Skyfallshantering. Trafik och tillgänglighet. Arkitektur och gestaltning.
Planerad byggstart (År-kvartal)
-
Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Alexander Hansson-Göl

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad