Pågående planarbete

Diarienr
2017-09452
Projektnamn
Hässelbyverket, Vassen 3 m fl
Beskrivning
Avveckling av Hässelbyverket och utbyggnad av nytt bostadsområde mellan Hässelby Strand och Hässelby villastad. Området kommer att markanvisas efter samrådet.
Stadsdel
Hässelby Strand,
Hässelby Villastad
Stadsdelsnämnd
Hässelby-Vällingby
Planinnehåll
Bostäder 1250 st varav
  1250 st ospecificerat boende
Byggherre
Strategiska frågor
Den tillkommande bebyggelsens relation till befintlig bebyggelse, typologi och skala, kulturmiljö, parkering, naturmiljö, översvämnings- och riskfrågor, dagvatten mm.
Planerad byggstart (År-kvartal)
2025-
Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Anton Nylander
Exploateringskontoret: Margaretha Larsson Almqvist

Planprocessen

Plan med utökat förfarande
Klicka på något skede för att visa mer information.

 

För att kunna öppna dokumenten krävs programmet Acrobat Reader som är gratis att ladda hem.

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad