Pågående planarbete

Diarienr
2017-09908
Projektnamn
Del av Enskede gård 1:1 vid kv. Häradsomaren
Beskrivning
Bostäder, förskola, park, ny lokalgata.
Stadsdel
Gamla Enskede,
Enskedefältet
Stadsdelsnämnd
Enskede-Årsta-Vantör
Planinnehåll
Bostäder 70 st varav
  70 st bostadsrätter
Byggherre
Strategiska frågor
Planerad byggstart (År-kvartal)
-
Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Stina Bäckström
Exploateringskontoret: Christopher Pleym, Veronica Karlsson

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad