Pågående planarbete

Diarienr
2018-00710
Projektnamn
Konsthallen 15
Beskrivning
Planarbetet syftar till att utreda möjligheterna att utveckla ABBA The Museum med restaurang och Pop House Hotel inom Konsthallen 15.
Stadsdel
Djurgården
Stadsdelsnämnd
Östermalm
Planinnehåll
Byggherre
POP HOUSE NEXTDOOR AB
Strategiska frågor
Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, varför en miljökonsekvensbeskrivning med avseende på kulturmiljöfrågor har upprättats.
Planerad byggstart (År-kvartal)
-
Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Martina Norrman

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad