Pågående planarbete

Diarienr
2018-03562
Projektnamn
Genua 1
Beskrivning
Syftet med detaljplanearbetet är att dels pröva en påbyggnad på befintlig byggnad inom Genua 1, innehållande bostäder, samt söka öppna upp bottenvBefintligt bostads och kontorshus konverteras helt till bostadshus samt påbyggnad med nya bostadslägenheter.
Stadsdel
Ladugårdsgärdet
Stadsdelsnämnd
Östermalm
Planinnehåll
Bostäder 25 st varav
  25 st hyresrätter
Byggherre
Strategiska frågor
- Påbyggnadens utformning och arkitektoniska karaktär. - Påbyggnadens inverkan på omgivande gatu- och parkrum, inklusive skuggeffekter och skalförändringar. - Bottenvåningarnas publika funktion och hur dessa interagerar med gaturummet.
Planerad byggstart (År-kvartal)
-
Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Simon Gotthard

Planprocessen

Plan med standardförfarande
Klicka på något skede för att visa mer information.

 

För att kunna öppna dokumenten krävs programmet Acrobat Reader som är gratis att ladda hem.

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad