Nämndmöten

Här kan du ta del av handlingar från stadsbyggnadsnämndens sammanträden från och med november 2009 (för att ta del av äldre handlingar, var vänlig kontakta stadsbyggnadsexpeditionen). De handlingar som visas i den allmänna tjänsten är nämndens föredragningslistor, beslut och protokoll, samt till viss del stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtanden och andra dokument som inte bedömts innehålla känsliga personuppgifter.

På grund av bestämmelser i personuppgiftslagen (PUL) kan vissa dokument som innehåller personuppgifter inte visas i den allmänna tjänsten, samt att vissa uppgifter där kan ha tagits bort från de dokument som publicerats (PUL-tvättats). För att ta del av de dokument som inte visas/visas i sin helhet, var vänlig kontakta  stadsbyggnadsexpeditionen.

Fr.o.m nämnden 2012-08-16 måste du efter att ha valt möte klicka på önskat möte för att se protokoll och föredragningslista.

 

Nämnd

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.

Personuppgifter i dokument

PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och därför inte visas över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen. Kontaktuppgifter stadsbyggnadsexpeditionen

Nämndsammanträden 2018

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
31/1, 22/2, 22/3, 18/4, 23/5, 13/6, 29/8, 26/9, 11/10, 8/11, 22/11 och 12/12

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:

© Stockholm Stad