Ärende

Diarienr
2008-03662
Ärendegrupp
Planärende
Fastighetsbeteckning
Norrmalm 5:3
Diarieplansbeteckning
53 Program för upprustning, förnyelse, stadsmiljö omr.progr...
Adress
Klarabergsviadukten 59
Ärendemening
Västra City programarbete
Stadsdel
Norrmalm
Ärendestart
2008-03-04
Ärendeavslut
2013-12-11
Handläggare
Klas Groth
Senaste beslut
2010-08-19
Beslut Beslut
För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

DokumentDokumenttypKategoriBeskrivningDatum 
 1878862_1_3.PDF  (681,26 KB) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande - redovisning av programsamråd och ställningstagande inför fortsatt planarbete 2010-08-12
 1874188_1_3.PDF  (288,15 KB) Utlåtande SBN Samrådsredogörelse 2010-08-12
 1865519_2_3.PDF  (5,72 MB) Skrivelse Ut Illustrationsbilaga Västra City 2010-07-09

Samtliga dokument

DokumentDokumenttypKategoriBeskrivningDatum 
 1901452_1_3.PDF  (182,58 KB) Beslut SBN Protokollsutdrag 2010-08-19 §19 2010-08-31
 1874188_1_3.PDF  (288,15 KB) Utlåtande SBN Samrådsredogörelse 2010-08-12
 1878862_1_3.PDF  (681,26 KB) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande - redovisning av programsamråd och ställningstagande inför fortsatt planarbete 2010-08-12
 1865519_2_3.PDF  (5,72 MB) Skrivelse Ut Illustrationsbilaga Västra City 2010-07-09
(PUL) Skrivelse Ut Svar på synpunkter om Västra City 2010-04-26
(PUL) Skrivelse In Frågor kring status 2010-02-03
(PUL) Skrivelse In Förslag till beslut om Västra city i kommunfullmäktige; Svar på motion 2008:30 2010-01-29
(PUL) Skrivelse In Synpunkter, fråga 2010-01-22
(PUL) Skrivelse In Skrivelse, Atlas och Birka barrikader 2010-01-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2009-12-07
(PUL) Skrivelse In Programyttrande 2009-12-04
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2009-12-02
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2009-11-23
(PUL) Skrivelse In Samrådsyttrande 2009-11-11
(PUL) Skrivelse In Yttrande 2009-11-10
(PUL) Skrivelse In Remissvar, § 8 2009-11-09
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2009-11-04
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2009-11-02
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2009-11-02
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2009-11-02
12345

Så här gör du

Om du har ärenden kopplade till ditt personnummer, öppna dem via fliken Startsida. Då kan du se alla dokument och kontakta din handläggare direkt. 

Personuppgifter i dokument

PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och därför inte visas över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen. Kontaktuppgifter stadsbyggnadsexpeditionen

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:

© Stockholm Stad