Ärende

Diarienr
2012-13614
Ärendegrupp
Planärende
Fastighetsbeteckning
Norra Djurgården 1:37
Diarieplansbeteckning
54 Detaljplaner, områdesbestämmelser
Adress
Ruddammsvägen 30
Ärendemening
Klarbäret. Norra Djurgården 1:37, Studentbostäder Ruddammsvägen
Stadsdel
Norra Djurgården
Ärendestart
2012-09-04
Ärendeavslut
2017-09-26
Handläggare
Joel Berring
Senaste beslut
2016-10-27
Antagande Bifall, Laga kraft 2017-08-15
För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

DokumentDokumenttypKategoriBeskrivningDatum 
(PUL) Utlåtande SBN Remiss och samrådsredogörelse 2017-09-26
 5398778_1_6.PDF  (835,36 KB) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande - redovisning samråd 2016-01-28

Samtliga dokument

DokumentDokumenttypKategoriBeskrivningDatum 
 6736201_2_6.PDF  (570,56 KB) Karta Sbk Plankarta Plankarta Laga kraft 2017-09-26
 6735399_2_6.PDF  (4,42 MB) Skrivelse Ut Planbeskrivning Laga Kraft 2017-09-26
(PUL) Utlåtande SBN Remiss och samrådsredogörelse 2017-09-26
(PUL) Skrivelse In Akt i retur 2017-08-24
(PUL) Beslut In Beslut 2017-08-15, mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd, mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast, mål nr P 4987-17 2017-08-16
(PUL) Beslut In Dom 2017-05-11, Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena i mål P 7432-16 2017-05-12
(PUL) Skrivelse Ut SV: Ang. P 7432-16 2017-01-13
(PUL) Skrivelse Ut SV: Att. Stadsbyggnadskontoret P 7432-16 2017-01-11
(PUL) Skrivelse In Frågor från domstolen P 7432-16 2016-12-27
(PUL) Besvär Ut Överklagandebrev, skickat till Mark-och miljödomstolen den 22-12-2016 2016-12-21
(PUL) Besvär In Överklagande 2016-12-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2016-12-05
(PUL) Besvär In Överklagande av Statsbyggnadsnämndens beslut, Dp 2012-13614 2016-12-02
(PUL) Besvär In Överklagande 2016-11-29
(PUL) Besvär In Överklagande 2016-11-29
(PUL) Skrivelse In Brev i retur - Meddelande om antagande 2016-11-29
(PUL) Besvär In Överklagan 2016-11-29
(PUL) Besvär In Överklagande 2016-11-29
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2016-11-28
(PUL) Besvär In Överklagande, inkom även 2016-11-29 2016-11-28
12345678910...Sista

Så här gör du

Om du har ärenden kopplade till ditt personnummer, öppna dem via fliken Startsida. Då kan du se alla dokument och kontakta din handläggare direkt. 

Personuppgifter i dokument

PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och därför inte visas över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen. Kontaktuppgifter stadsbyggnadsexpeditionen

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:

© Stockholm Stad