Ärende

Diarienr
2012-13614
Ärendegrupp
Planärende
Fastighetsbeteckning
Norra Djurgården 1:37
Diarieplansbeteckning
54 Detaljplaner, områdesbestämmelser
Adress
Ruddammsvägen 30
Ärendemening
Klarbäret. Norra Djurgården 1:37, Studentbostäder Ruddammsvägen
Stadsdel
Norra Djurgården
Ärendestart
2012-09-04
Ärendeavslut
2017-09-26
Handläggare
Joel Berring
Senaste beslut
2016-10-27
Antagande Bifall, Laga kraft 2017-08-15
För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

DokumentDokumenttypKategoriBeskrivningDatum 
(PUL) Utlåtande SBN Remiss och samrådsredogörelse 2017-09-26
 5398778_1_6.PDF  (835,36 KB) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande - redovisning samråd 2016-01-28

Samtliga dokument

DokumentDokumenttypKategoriBeskrivningDatum 
 6736201_2_6.PDF  (570,56 KB) Karta Sbk Plankarta Plankarta Laga kraft 2017-09-26
 6735399_2_6.PDF  (4,42 MB) Skrivelse Ut Planbeskrivning Laga Kraft 2017-09-26
(PUL) Utlåtande SBN Remiss och samrådsredogörelse 2017-09-26
(PUL) Skrivelse In Akt i retur 2017-08-24
(PUL) Beslut In Beslut 2017-08-15, mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd, mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast, mål nr P 4987-17 2017-08-16
(PUL) Beslut In Dom 2017-05-11, Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena i mål P 7432-16 2017-05-12
(PUL) Skrivelse Ut SV: Ang. P 7432-16 2017-01-13
(PUL) Skrivelse Ut SV: Att. Stadsbyggnadskontoret P 7432-16 2017-01-11
(PUL) Skrivelse In Frågor från domstolen P 7432-16 2016-12-27
(PUL) Besvär Ut Överklagandebrev, skickat till Mark-och miljödomstolen den 22-12-2016 2016-12-21
(PUL) Besvär In Överklagande 2016-12-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2016-12-05
(PUL) Besvär In Överklagande av Statsbyggnadsnämndens beslut, Dp 2012-13614 2016-12-02
(PUL) Besvär In Överklagande 2016-11-29
(PUL) Besvär In Överklagande 2016-11-29
(PUL) Skrivelse In Brev i retur - Meddelande om antagande 2016-11-29
(PUL) Besvär In Överklagan 2016-11-29
(PUL) Besvär In Överklagande 2016-11-29
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2016-11-28
(PUL) Besvär In Överklagande, inkom även 2016-11-29 2016-11-28
12345678910...Sista

Så här gör du

Om du har ärenden kopplade till ditt personnummer, öppna dem via fliken Startsida. Då kan du se alla dokument och kontakta din handläggare direkt. 

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:

© Stockholm Stad