Ärende

Diarienr
2013-01105
Ärendegrupp
Planärende
Fastighetsbeteckning
Marieberg 1:29
Diarieplansbeteckning
54 Detaljplaner, områdesbestämmelser
Adress
Gjörwellsgatan 29
Ärendemening
Del av Marieberg 1:29 och 1:16 , vid Gjörwellsgatan, Fyrverkarbacken. Bostäder
Stadsdel
Marieberg
Ärendestart
2013-01-18
Ärendeavslut
Handläggare
Karin Norlander
Senaste beslut
2013-03-07
Beslut Start-PM
För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

DokumentDokumenttypKategoriBeskrivningDatum 
 3176146_1_6.PDF  (660,91 KB) Utlåtande SBN StartPM - Tjänsteutlåtande 2013-02-28

Samtliga dokument

DokumentDokumenttypKategoriBeskrivningDatum 
 4408954_2_7.PDF  (1,11 MB) Ritning In Fasadritning skiss fasad 2014-11-20
 4408992_2_7.PDF  (3,46 MB) Skrivelse In Skiss fasad Utopia 2014-11-20
 4461799_1_7.PDF  (64,84 KB) Ritning In Avfallshantering 2014-11-20
 4408909_2_7.PDF  (146,48 KB) Ritning In Avfallshantering 2014-11-20
 4461801_1_7.PDF  (34,69 KB) Ritning In Gjörwellsgatan 3d-modell 2014-11-20
 4408958_2_7.PDF  (10,83 MB) Skrivelse In skiss gårdsutformning 2014-11-20
 3785138_1_6.PDF  (368,5 KB) Ritning In Marieberg fasad typskiss 2014-01-09
 3785139_2_7.PDF  (49,32 KB) Ritning In Marieberg fasad typskiss 2014-01-09
 3724617_1_6.PDF  (469,68 KB) Karta In inmätning Mariebergsparken 2013-11-28
 3724618_2_7.PDF  (2,44 MB) Karta In inmätning Mariebergsparken 2013-11-28
 3724621_2_7.PDF  (533,9 KB) Karta In inmätning Mariebergsparken 2013-11-28
 3724652_1_7.PDF  (59,28 KB) Karta In inmätning Mariebergsparken 2013-11-28
 3724667_1_7.PDF  (59,28 KB) Karta In inmätning Mariebergsparken 2013-11-28
 3724669_1_7.PDF  (201,65 KB) Karta In inmätning Mariebergsparken 2013-11-28
 3614429_1_6.PDF  (479,95 KB) Skrivelse In Rapport1_trafikbuller 2013-10-08
 3614430_2_7.PDF  (247,49 KB) Skrivelse In Rapport1_trafikbuller 2013-10-08
 3614448_1_6.PDF  (473,39 KB) Skrivelse In Rapport1_trafikbuller_bilaga 2013-10-08
 3614449_2_7.PDF  (959,94 KB) Skrivelse In Rapport1_trafikbuller_bilaga 2013-10-08
(PUL) Utlåtande In Underlag för miljö- och hälsofrågor 2013-08-07
(PUL) Skrivelse In Remissvar (underlag för behovsbedömning), originalhandling inkom 2013-04-02 2013-03-27
12

Så här gör du

Om du har ärenden kopplade till ditt personnummer, öppna dem via fliken Startsida. Då kan du se alla dokument och kontakta din handläggare direkt. 

Personuppgifter i dokument

PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och därför inte visas över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen. Kontaktuppgifter stadsbyggnadsexpeditionen

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:

© Stockholm Stad