Ärende

Diarienr
2015-10143
Ärendegrupp
Planärende
Fastighetsbeteckning
Diarieplansbeteckning
30 Översiktlig planering - Allmänt och gemensamt
Adress
Ärendemening
Uppdatering av Promenadstaden – översiktsplan för Stockholm
Stadsdel
Ärendestart
2015-06-10
Ärendeavslut
2019-02-21
Handläggare
Joel Edding
Senaste beslut
2017-11-23
Godkännande Bifall/Ändring
För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

DokumentDokumenttypKategoriBeskrivningDatum 
 6207176_2_6.PDF  (7,03 MB) Skrivelse Sbk Översiktsplan för Stockholm - hållbarhetsbedömning 2016-10-28
 6196633_2_6.PDF  (1,32 MB) Skrivelse Sbk Översiktsplan för Stockholm - riksintressen 2016-10-26
 6184937_1_1.PDF  (7,44 MB) Skrivelse Sbk Översiktsplan för Stockholm - samrådsversion 2016-10-21
 6182034_1_6.PDF  (224,96 KB) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande, översiktsplan för Stockholm - samrådsversion 2016-10-21

Samtliga dokument

DokumentDokumenttypKategoriBeskrivningDatum 
 7580094_2_6.PDF  (9,06 MB) Skrivelse Sbk Riksintressebilaga till Översiktsplan för Stockholms stad 2019-02-21
(PUL) Skrivelse In Avslut av ärende 2019-02-21
 7580073_2_6.PDF  (1,4 MB) Skrivelse Sbk Översiktsplan för Stockholms stad - stadsutvecklingskarta 2019-02-21
(PUL) Ekonomi Ut Beställning Avrop av tilläggsuppdrag digital öp 2019-02-21
 7580062_1_1.PDF  (22,67 MB) Skrivelse Sbk Översiktsplan för Stockholms stad 2019-02-21
(PUL) Avtal In Avropsavtal - tryckning 2018-06-27
(PUL) Avtal In Avropsavtal - tryckning 2018-06-27
(PUL) Avtal In Avropsavtal - tryckning 2018-06-27
(PUL) Avtal In Avropsavtal - tryckning 2018-06-27
 7024417_2_6.PDF  (773,69 KB) Skrivelse In Laga kraft-bevis 2018-03-23
(PUL) Beslut In Kommunfullmäktiges beslut 2018-02-19 § 14 - Översiktsplan för Stockholm - Godkännande 2018-03-06
(PUL) Skrivelse Ut Svar ang protokoll mm 2018-02-14
(PUL) Skrivelse Ut Fråga och svar: Synpunkter på översiktsplanen från förening 2018-01-03
(PUL) Skrivelse Ut Frågor och svar: Remiss av ÖP 2018-01-03
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänstenotering - anstånd remissvar 2018-01-03
(PUL) Skrivelse Ut Frågor och svar: Översiktsplanen och viktiga samhällsfunktioner 2018-01-03
 6816869_2_6.PDF  (153,55 MB) Skrivelse Sbk Översiktsplan för Stockholms stad - godkännandehandling, inkl. riksintressebilaga 2018-01-03
 6816873_2_6.PDF  (14,35 MB) Skrivelse Sbk Översiktsplan för Stockholms stad - godkännandehandling, inkl. riksintressebilaga 2018-01-03
 6816877_2_6.PDF  (26,97 MB) Skrivelse Sbk Konsekvensbeskrivning - översiktsplan för Stockholms stad - godkännandehandling 2018-01-03
 6360934_1_6.PDF  (244,93 KB) Utlåtande SBN Politisk referensgrupp för Stockholms översiktsplan 2018-01-03
12345678910...Sista

Så här gör du

Om du har ärenden kopplade till ditt personnummer, öppna dem via fliken Startsida. Då kan du se alla dokument och kontakta din handläggare direkt. 

Personuppgifter i dokument

PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och därför inte visas över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen. Kontaktuppgifter stadsbyggnadsexpeditionen

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:

© Stockholm Stad