Ärende

Diarienr
2016-05329
Ärendegrupp
Planärende
Fastighetsbeteckning
Hagsätra 1:3
Diarieplansbeteckning
50 Plan- och byggnad - Allmänt och gemensamt
Adress
Glanshammarsgatan 28
Ärendemening
Fokus Hagsätra Rågsved
Stadsdel
Hagsätra
Ärendestart
2016-03-29
Ärendeavslut
Handläggare
Helena Wessberg
Senaste beslut
2017-06-15
Start-PM Bifall/Ändring

Tjänsteutlåtande och bilagor

DokumentDokumenttypKategoriBeskrivningDatum 
 6556016_9_6.PDF  (4,88 MB) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande, Nya PBL 2017-06-08

Samtliga dokument

DokumentDokumenttypKategoriBeskrivningDatum 
 6611125_1_6.PDF  (2,63 MB) Beslut SBN Protokollsutdrag 2017-06-15 § 14 2017-06-28
 6556016_9_6.PDF  (4,88 MB) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande, Nya PBL 2017-06-08
 6564885_2_6.PDF  (11,54 MB) Skrivelse In Bästa platsen - digital dialog - Hagsätra Rågsved 2017-05-31
 6564895_2_6.PDF  (3,91 MB) Skrivelse In Dagvatten - Hagsätra Rågsved 2017-05-31
 6564974_2_6.PDF  (71,92 MB) Skrivelse In Kulturmiljöanalys - Hagsätra Rågsved 2017-05-31
 6564958_2_6.PDF  (5,89 MB) Skrivelse In Förtätningspotential ur mobilitetsperspektiv - Hagsätra Rågsved 2017-05-31
 6564987_2_6.PDF  (1,69 MB) Skrivelse In Olycksrisk - Hagsätra Rågsved 2017-05-31
 6564918_2_6.PDF  (85,72 MB) Skrivelse In bilaga Ekologiutredning - Hagsätra Rågsved 2017-05-31
 6564927_2_6.PDF  (18,33 MB) Skrivelse In Ekologiutredning - Hagsätra Rågsved 2017-05-31
 6564938_2_6.PDF  (7,48 MB) Skrivelse In Förorenade områden - Hagsätra Rågsved 2017-05-31
 6564969_2_6.PDF  (12,89 MB) Skrivelse In Handelsutredning - Hagsätra Rågsved 2017-05-31
 6565023_2_6.PDF  (14,31 MB) Skrivelse In Strategi för offentliga rum - Hagsätra Rågsved 2017-05-31
 6565000_2_6.PDF  (9 MB) Skrivelse In Socialt värdeskapande analys - Hagsätra Rågsved 2017-05-31
 6591248_2_6.PDF  (1,72 MB) Skrivelse In Buller - Hagsätra Rågsved 2017-05-30
 6561902_2_6.PDF  (35,72 MB) Skrivelse In Analys offentliga rum - Hagsätra Rågsved 2017-05-30
 5594328_1_6.PDF  (128,32 KB) Skrivelse Sbk Beställning av nytt programarbete 2016-03-29

Så här gör du

Om du har ärenden kopplade till ditt personnummer, öppna dem via fliken Startsida. Då kan du se alla dokument och kontakta din handläggare direkt. 

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:

© Stockholm Stad