Ärende

Diarienr
2017-00231
Ärendegrupp
Planärende
Fastighetsbeteckning
Ladugårdsgärdet 1:4
Diarieplansbeteckning
53 Program för upprustning, förnyelse, stadsmiljö omr.progr...
Adress
Lindarängsvägen 91
Ärendemening
Loudden, del av fastigheten Ladugårdsgärdet 1:4 m.fl.
Stadsdel
Ladugårdsgärdet
Ärendestart
2017-01-10
Ärendeavslut
Handläggare
Anders Åström
Senaste beslut
2018-01-31
Start-PM Bifall
För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

DokumentDokumenttypKategoriBeskrivningDatum 
 6609518_22_6.PDF  (5,31 MB) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande start-PM 2018-01-24

Samtliga dokument

DokumentDokumenttypKategoriBeskrivningDatum 
(PUL) Skrivelse In SV: Cisterner på Loudden 2019-05-21
(PUL) Skrivelse In SV: Cisterner på Loudden 2019-05-21
(PUL) Skrivelse Ut Cisterner på Loudden 2019-05-20
(PUL) Avtal In Påskrivet planavtal 2018-10-08
 7041401_1_6.PDF  (641,31 KB) Utlåtande In Mejl från länsstyrelsen om strandskydd 2018-04-05
(PUL) Beslut In Beslut 2018-03-19, Dispens från artskyddsförordningen för tillfällig fångst av groddjur i Stockholms län 2018-03-19
 6960809_1_6.PDF  (2,23 MB) Beslut SBN Protokollsutdrag 2018-01-31 § 8 2018-02-14
 6609518_22_6.PDF  (5,31 MB) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande start-PM 2018-01-24
(PUL) Skrivelse In För kännedom, Stadsmuseets ställningstagande klassificering för byggnader i Oljehamnen 2018-01-03
(PUL) Skrivelse In Yttrande 2017-05-24
(PUL) Skrivelse In Yttrande 2017-05-23
(PUL) Skrivelse In Yttrande 2017-05-15
(PUL) Skrivelse Sbk Kort projektbeskrivning 2017-04-28
(PUL) Skrivelse Sbk Beställning av underlag för behovsbedömning 2017-04-28
(PUL) Skrivelse Sbk Beställning av nytt planärende 2017-01-10

Så här gör du

Om du har ärenden kopplade till ditt personnummer, öppna dem via fliken Startsida. Då kan du se alla dokument och kontakta din handläggare direkt. 

Personuppgifter i dokument

PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och därför inte visas över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen. Kontaktuppgifter stadsbyggnadsexpeditionen

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:

© Stockholm Stad