Ärende

Diarienr
2017-13571
Ärendegrupp
Planärende
Fastighetsbeteckning
Lövholmen 12
Diarieplansbeteckning
54 Detaljplaner, områdesbestämmelser
Adress
Lövholmsgränd 12
Ärendemening
Lövholmen 12 m fl.
Stadsdel
Liljeholmen
Ärendestart
2017-09-08
Ärendeavslut
Handläggare
Ann-Sofi Rundquist
Senaste beslut
2018-03-22
Ställningstagande inför samråd Bifall
För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

DokumentDokumenttypKategoriBeskrivningDatum 
 6759622_35_6.PDF  (4,38 MB) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande, Nya PBL Lövholmen Start PM 2017-11-16

Samtliga dokument

DokumentDokumenttypKategoriBeskrivningDatum 
(PUL) Skrivelse In Utkast SKVA-PM1 2019-10-29
(PUL) Skrivelse In Information om arbeten i Lövholmen från Skanska 2019-10-24
(PUL) Skrivelse Ut Minnesanteckningar planmöte 18 juni 2019 2019-10-21
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-30
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-30
(PUL) Skrivelse In VB: Lövholmen: Nollalternativ MKB/Möjlig utveckling på Lindéngruppens fastighet? 2019-09-20
(PUL) Skrivelse In Fråga om ärendestatus 2019-07-02
(PUL) Skrivelse Ut Minnesanteckningar planmöte 20181205 2019-06-27
(PUL) Skrivelse Ut Minnesanteckningar planmöte 2019-04-01 2019-06-27
(PUL) Skrivelse Ut minnesanteckningar planmöte Lövholmen 20190204 2019-03-12
(PUL) Skrivelse Ut Minnesanteckningar planmöte 20181121 rev 20181128 2019-02-18
(PUL) Skrivelse Ut Minnesanteckningar planmöte Lövholmen 20181205 2019-02-08
(PUL) Skrivelse Ut SV: Planmöte Lövholmen 2019-11-21, minnesanteckningar 2019-01-23
(PUL) Skrivelse In 2013-00460-1916 Medborgarförslag Nobelhus på Lövholmen 7498365_2_6.PDF 2019-01-11
(PUL) Skrivelse Ut Minnesanteckningar planmöte 20180910 2018-11-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter på Lövholmen, mail 2018-11-26
(PUL) Skrivelse In SynpunkterBevara kolsyrefabrikens rostiga "skorstenar" 2018-09-26
(PUL) Skrivelse Ut Minnesanteckningar Lövholmen möte 2018-06-05 2018-09-14
(PUL) Skrivelse In Lövholmen, inkommet yttrande 2018-09-03
(PUL) Skrivelse In Yttrande 2018-08-22
123456789

Så här gör du

Om du har ärenden kopplade till ditt personnummer, öppna dem via fliken Startsida. Då kan du se alla dokument och kontakta din handläggare direkt. 

Personuppgifter i dokument

PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och därför inte visas över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen. Kontaktuppgifter stadsbyggnadsexpeditionen

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:

© Stockholm Stad