Nämndmöte

Nämnd:
Stadsbyggnadsnämnden (2019-06-13)
Datum:
2019-06-13
Tid:
17:00

För att se eventuella bilagor, klicka på diarienumret.

Ärenden på föredragningslistan

Antal ärenden:  82 st.
Pgf ÄrendeDagordningstextGruppTjänsteutl.Skydd
§001 2018-16820 Gemensamma
§002 2018-16822 Gemensamma
§003 2018-16823 Gemensamma
§004 2018-16824 Gemensamma (414,65 KB)
§005 2018-16825 Gemensamma PUL
§006 2018-16826 Gemensamma
§007 Riksby
Riksby 1:13
2017-16020
Startpromemoria för planläggning av Riksby 1:13 m fl i stadsdelen Riksby (ca 850-975 bostäder, verksamheter, skola, förskolor, idrott, allmänna platser och pumpstation) Planärende (2,06 MB)
§008 Vasastaden
Sjölejonet 3
2017-19123
Startpromemoria för tillbyggnad inom fastigheten Sjölejonet 3 i stadsdelen Vasastan (6 lägenheter) Planärende (1,1 MB)
§009 Solberga
Kabelverket 2
2018-18246
Kabelverket 2, Solberga, 2018-18246-54 Startpromemoria för detaljplan Kabelverket 2 (ca 50 lägenheter, kontor, centrumfunktioner) Byggaktör/beställare: Profi fastigheter AB Planärende (1,34 MB)
§010 Fruängen
Barnfröken 1
2019-07290
Startpromemoria för planläggning av fastigheten Barnfröken 1 i stadsdelen Fruängen Planärende (1,31 MB)
§011 Hässelby Villastad
Hässelby Villastad 36:1
2013-11692
Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför granskning av förslag till detaljplan för Riddersvik, del av fastigheten Hässelby Villastad 36:1 m.fl. i stadsdelen Hässelby Villastad (drygt 600 bostäder) Planärende (2,28 MB)
§012 Björkhagen
Hammarbyhöjden 1:1, Åskvädret 2
2015-18863
Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför granskning av förslag till detaljplan för Hammarbyhöjden 1:1 och Åskvädret 2 (bostäder, 90 lägenheter) Bordlagt den 13 juni och 29 augusti 2019 Planärende (1,95 MB)
§013 Högdalen
Tippen 4
2015-19270
Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför granskning av förslag till detaljplan för kv Tippen mm i stadsdelarna Högdalen och Fagersjö i Stockholm. (tekniska anläggningar för sop- och avfallshantering) Planärende (1,95 MB)
§014 Ladugårdsgärdet
Shanghai 1
2016-10198
Redovisning av plansamråd och samråd för MKB samt ställningstagande inför granskning av förslag till detaljplan för fastigheten Shanghai 1 m.fl., Energihamnen, del av Norra Djurgårdsstaden i stadsdelen Ladugårdsgärdet (hamn- och industriverksamhet) Planärende (1,25 MB)
§015 Norrmalm
Vildmannen 7
2018-04653
Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför granskning av förslag till detaljplan för fastigheten Vildmannen 7 (kontor och 11 bostäder) Planärende (1,91 MB)
§016 Kista
Kista Gård 1, Kista Gård 2
2018-14512
Begäran om prövning av planbesked för Kista gård 1 och 2 inom stadsdelen Kista (bostäder och hotell) Planärende (1,74 MB)
§017 Högdalen
Örby 4:1
2015-17873
Antagande av förslag till detaljplan för del av fastigheten Örby 4:1 vid Högdalen 1:2 i stadsdelarna Högdalen och Fagersjö Planärende (1,27 MB)
§018 Lodgången 2
2016-19354
Antagande av förslag till detaljplan för del av Örby 4:1 samt del av Lodgången 2 i stadsdelen Bandhagen (76 bostäder) Planärende (1004,73 KB)
§019 Bällsta
Bällsta 1:9
2017-17192
Godkännande av förslag till detaljplan för Tvärbanan Kistagrenen, sträckan vid Solvalla, del av fastigheten Bällsta 1:9 m.fl, Dp 2017-17192 Planärende (1,4 MB)
§020 Kärrtorp
Hammarbyhöjden 1:1
2016-05217
Yttrande till Mark- och miljööverdomstolen i mål nr. P 10308-18 angående överklagad detaljplan för del av Hammarbyhöjden 1:1 Fäholmaskogen i stadsdelen Kärrtorp. Planärende PUL
12345

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.

Personuppgifter i dokument

PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och därför inte visas över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen. Kontaktuppgifter stadsbyggnadsexpeditionen

Nämndsammanträden 2019

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 17.00 följande dagar:
31/1, 14/2, 7/3, 28/3, 25/4, 23/5, 13/6, 29/8, 26/9, 24/10, 14/11, 28/11, 12/12

Kontakt

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08-508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:

© Stockholm Stad