Nämndmöte

Nämnd:
Stadsbyggnadsnämnden
Datum:
2010-10-21
Tid:
16:00

För att se eventuella bilagor, klicka på diarienumret.

Ärenden på föredragningslistan

Antal ärenden:  80 st.
Pgf ÄrendeÄrendemeningGruppTjänsteutl.Skydd
§001 Södermalm
Bjälken 20
2010-15100
Kv Bjälken 20 Planärende (2,11 MB)
§002 Södermalm
Tygeln 1
2009-00409
Fastigheten Grimman 6 m fl Planärende (3,99 MB)
§003 Hägerstensåsen
Västberga 1:1
2010-12023
Hägerstensåsen 1:2, Västberga 1:1, Hägersten Planärende (6,34 MB)
§004 Norrmalm
Hästen 23, Hästen 24, Hästen 22
2010-10515
Del av kv Hästen Planärende (1,36 MB)
§005 Sundby
Dorotea 16
2010-16226
Dorotea 16 Planärende (3,08 MB)
§006 Stadshagen
Lyckan 9, Lyckan 10
2010-12047
Lyckan 9 och 10, Stadshagen, ändrad användning Planärende (3,75 MB)
§007 Bandhagen
Filmen 1
2010-10187
Örby 4:1 invid kv. Filmen, Nybyggnation Planärende (710,36 KB)
§008 Östberga
Enskede Gård 1:1
2010-17175
Upphäva del av generalplan Gp 7701 Planärende (481,99 KB)
§009 Vasastaden
Mimer 5
2010-12285
Mimer 5, användning som skola Planärende (3,04 MB)
§010 Husby
Trondheim 4
2007-37492
Trondheim 4 Planärende (2,34 MB)
§011 Hässelby Strand
Grimsta 1:2, Triglyfen 1
2010-11956
Del av fastigheten Triglyfen 1 m m, Ca 58 nya lgh Planärende (1,74 MB)
§012 Stadshagen
Paradiset 23
2010-11429
Paradiset 23. Ärendet avser planändring gällande användning Planärende (924,82 KB)
§015 Årsta
Enskede Gård 1:1, Årsta 1:1
2009-02450
vid kv. Örlen (tidigare Sommen 9 m fl) Årsta Planärende (3,08 MB)
§016 Kungsholmen
Basaren 1
2008-07542
Basaren 1 m m, Kungsholmen. Utökad byggrätt för bostadshus Planärende (1,73 MB)
§017 Farsta Strand
Torö K:1, Farsta 2:1
2007-36742
Område söder om Ullerudsbacken 70 Planärende (458,43 KB)
§018 Ladugårdsgärdet
Svea Artilleri 13
2004-16802
Del av kv Svea Artilleri, Ladugårdsgärdet, uppföra ny byggnad för Kungliga Musikhögskolans verksamhet Planärende (3,9 MB)
§019 Norrmalm
Norrmalm 3:42, Norrmalm 3:43
2006-09471
Södra Blasieholmshamnen, omgestaltning av Blasieholmshamnen (Norrmalm 3:41, 3:42, 3:24), Breddat kajområdet för Vaxholmsbåtar m.m. Planärende (245,57 KB)
§020 Ulvsunda Industriomr
Magneten 6
2008-17117
Del av kv Magneten m m Planärende (2,72 MB)
§021 Östermalm
Sperlingens Backe 30
2009-18933
Sperlingens Backe 30, Till- och ombyggnad för att möjliggöra en anslutning av fastigheten till Sturegallerian samt samla samtliga befintliga bostäder i en del av fastigheten. Planärende (644,27 KB)
§022 Tensta
Lackes 1
2010-00989
Lackes 1 Planärende (5,56 MB)
1234

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.

Personuppgifter i dokument

PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och därför inte visas över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen. Kontaktuppgifter stadsbyggnadsexpeditionen

Nämndsammanträden 2019

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 17.00 följande dagar:
31/1, 14/2, 7/3, 28/3, 25/4, 23/5, 13/6, 29/8, 26/9, 24/10, 14/11, 28/11, 12/12

Kontakt

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08-508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:

© Stockholm Stad